Stasiak, S. „Janusz Wilk, Charakterystyka I Zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium Biblijno-Pragmatyczne (Studia I Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2015”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 23, nr 2, grudzień 2019, s. 336-8, doi:10.34839/wpt.2015.23.2.336-338.