Dziuba, A. F. „Recenzja: Ks. Czesław Parzyszek SAC, Znaczenie Nowej Ewangelizacji Dla Odnowy współczesnego świata, Apostolicum, Ząbki 2012, Ss. 381”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 27, nr 2, grudzień 2019, s. 259-64, doi:10.34839/wpt.2019.27.2.259-264.