Kowalczyk, D. „Znaczenie kościelnych Uczelni wyższych Dla Kościoła I świata Nauki”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 28, nr 1, czerwiec 2020, s. 45-60, doi:10.34839/wpt.2020.28.1.45-60.