Jezierska, Ewa. „«Czemu Bojaźliwi jesteście? Jakże Wam Brak wiary?» (Mk 4,40). W Roku Wiary Pytamy O Naszą Wiarę”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 21, nr 2, styczeń 2020, s. 21-28, doi:10.34839/wpt.2013.21.2.21-28.