Jerzak, Norbert. „Starania wrocławskiego Kościoła O Uzyskanie Swobody Gospodarczej I sądowej Na Swych Dobrach W I poł. XIII Wieku – Umowa Z 1249 R”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 21, nr 2, styczeń 2020, s. 213-30, doi:10.34839/wpt.2013.21.2.213-230.