Kubiś, A. „Papież Jan XXIII a II Sobór Watykański”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 21, nr 2, styczeń 2020, s. 231-40, doi:10.34839/wpt.2013.21.2.231-240.