Tupikowski, J. „Sławomir Zatwardnicki, Ateizm Urojony. Chrześcijańska Odpowiedź Na Negację Boga, Kraków 2013”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 21, nr 2, styczeń 2020, s. 307-10, doi:10.34839/wpt.2013.21.2.307-310.