Dziuba, A. F. „Duchowość Eucharystyczna”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 21, nr 1, luty 2020, s. 9-22, doi:10.34839/wpt.2013.21.1.9-22.