Rusecki, M. „Uzasadnianie wiarygodności chrześcijaństwa”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 21, nr 1, luty 2020, s. 33-42, doi:10.34839/wpt.2013.21.1.33-42.