Piela, M. „Na straży Nauczycielskiego Urzędu Kościoła – Zmaganie Się Kard. A. Bertrama Z Organizacjami Wrogimi chrześcijaństwu W Okresie Republiki Weimarskiej (1918– –1930)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 21, nr 1, luty 2020, s. 149-66, doi:10.34839/wpt.2013.21.1.149-166.