Laszczyńska-Fankanowska, K. „«Dobro Cenię We Wszystkich, Nawet W sobie». Norwidowe ujęcie Dobra”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 21, nr 1, luty 2020, s. 167-86, doi:10.34839/wpt.2013.21.1.167-186.