Mrzygłód, P. „Mikołaja Bierdiajewa Apoteoza Bezgranicznej wolności”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 21, nr 1, luty 2020, s. 205-24, doi:10.34839/wpt.2013.21.1.205-224.