Dołganiszewska, E. „Józef Kulisz SJ, Wiara I Kultura Miejscem Teologii Fundamentalnej, Wydawnictwo Rhetos, Warszawa 2012”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 21, nr 1, luty 2020, s. 241-4, doi:10.34839/wpt.2013.21.1.241-144.