Laszczyńska-Fankanowska, K. „Roman Słupek SDS, Kto Wierzy, Nigdy Nie Jest Sam. Wiara, Kościół I wierzący Inaczej W myśli Benedykta XVI, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 21, nr 1, luty 2020, s. 253-6, doi:10.34839/wpt.2013.21.1.253-256.