Pagacz, M. Życie Konsekrowane Wobec Relatywizmu W świetle Nauczania Benedykta XVI. Wrocławski Przegląd Teologiczny, T. 28, nr 2, Dec. 2020, s. 135-56, doi:10.34839/wpt.2020.28.2.135-156.