Jezierska, Ewa. „Kościół – Domem chrześcijan”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 2, marzec 2020, s. 35-43, doi:10.34839/wpt.2012.20.2.35-43.