Adamczyk, D. „Oczyszczenie Ludu Bożego Z grzechów W świetle Listu Do Hebrajczyków”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 2, marzec 2020, s. 45-56, doi:10.34839/wpt.2012.20.2.45-56.