Hołubowicz, R. „Sakrament Chrztu świętego W świetle Ustawodawstwa Katolickich Kościołów Wscho- Dnich Zawartego W Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 2, marzec 2020, s. 99-119, doi:10.34839/wpt.2012.20.2.99-119.