Sroczyński, P. „Terapeutyczny Wymiar Muzyki W Katechezie Szkolnej”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 2, marzec 2020, s. 121-9, doi:10.34839/wpt.2012.20.2.121-129.