Laszczyńska-Fankanowska, K. „Trzy odsłony Antropologicznej myśli C.K. Norwida”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 2, marzec 2020, s. 169-76, doi:10.34839/wpt.2012.20.2.169-176.