Jezierska, E. „ Lublin 22 Marca 2012 R”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 2, marzec 2020, s. 183-4, doi:10.34839/wpt.2012.20.2.183-184.