Dołganiszewska, E. „Ewa K. Czaczkowska, Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 2, marzec 2020, s. 185-8, doi:10.34839/wpt.2012.20.2.185-188.