Wołyniec, W. „Teologia Soboru Nicejskiego W świetle Listu Euzebiusza Z Cezarei Do Swego Kościoła”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 1, marzec 2020, s. 39-52, doi:10.34839/wpt.2012.20.1.39-52.