Ferdek, B. „Czy cierpiący Bóg może Być piękny? Odpowiedź Lady Juliany Z Norwich”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 1, marzec 2020, s. 53-62, doi:10.34839/wpt.2012.20.1.53-62.