Jóźwik, M. „Przemiany W świadomości Religijnej młodzieży Polskiej”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 1, marzec 2020, s. 145-64, doi:10.34839/wpt.2012.20.1.145-164.