Mrzygłód, P. „Dusza I ciało Jako Integralne składowe Ludzkiego Bytu. Stanowisko Metafizyki Realistycznej”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 1, marzec 2020, s. 177-96, doi:10.34839/wpt.2012.20.1.177-196.