Jezierska, E. „VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 49. Sympozjum Biblistów Polskich, Katowice 20–22 września 2011 R”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 1, marzec 2020, s. 207-8, doi:10.34839/wpt.2012.20.1.207-208.