Laszczyńska-Fankanowska, Krystyna. „Hieroglifem Zapisane – Cyprian Norwid. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 27–28 Października 2011 R”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 1, marzec 2020, s. 211-4, doi:10.34839/wpt.2012.20.1.211-214.