Dec, I. „Ks. Stanisław Kowalczyk, Współczesny Kryzys Ideowo-Aksjologiczny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, Ss. 204”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 1, marzec 2020, s. 222-4, doi:10.34839/wpt.2012.20.1.222-224.