Pelekh, O. „Janusz Mariański, Religia W społeczeństwie Ponowoczesnym. Studium Socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, Ss. 295”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 1, marzec 2020, s. 229-32, doi:10.34839/wpt.2012.20.1.229-332.