Dołganiszewska, E. „Ks. Henryk Seweryniak, Teologia Fundamentalna, Towarzystwo «Więź», Warszawa 2010, Ss. 520 (t. I), 380 (t. II)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 20, nr 1, marzec 2020, s. 233-6, doi:10.34839/wpt.2012.20.1.233-236.