Nowicki, A. „Służyć Sprawie Zawierzenia Mądrości”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 19, nr 2, marzec 2020, s. 5-6, doi:10.34839/wpt.2011.19.2.5-6.