Mrzygłód, P. „Absurd Jako Naczelna Kategoria Interpretacyjna W Egzystencjalnym Irracjonalizmie Lwa Szestowa”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 19, nr 2, marzec 2020, s. 165-83, doi:10.34839/wpt.2011.19.2.165-183.