Błaszczyk, T. „Działalność dydaktyczno‑naukowa W środowisku wrocławskim Ks. Prof. Zw. Dr. Hab. Józefa Mandziuka”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 19, nr 2, marzec 2020, s. 195-10, doi:10.34839/wpt.2011.19.2.195-210.