Mrzygłód, P. „Stanisław Kowalczyk, Nurty Personalizmu. Od Augustyna Do Wojtyły, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, Ss. 246”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 19, nr 2, marzec 2020, s. 222-4, doi:10.34839/wpt.2011.19.2.222-224.