Giemza, B. „Czesław Parzyszek SAC, Nowa Ewangelizacja – Drogą Kościoła Do Nadziei. Refleksje W Oparciu O Nauczanie Jana Pawła II, (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 10), Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2010, Ss. 502”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 19, nr 2, marzec 2020, s. 242-5, doi:10.34839/wpt.2011.19.2.242-245.