Tupikowski, J. „Tadeusz Szubka, Filozofia Analityczna. Koncepcje, Metody, Ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, Ss. 258”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 19, nr 2, marzec 2020, s. 248-50, doi:10.34839/wpt.2011.19.2.248-250.