Kubiś, A. „Biskup Karol Wojtyła, Wikariusz Kapitulny Archidiecezji Krakowskiej a Nowy Etap dziejów Wydziału Teologicznego W Krakowie”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 19, nr 1, marzec 2020, s. 37-51, doi:10.34839/wpt.2011.19.1.37-51.