Wołyniec, W. „Aktualność Trynitologii starożytnego Synodu Rzymskiego (ok. 263 r.)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 19, nr 1, marzec 2020, s. 91-104, doi:10.34839/wpt.2011.19.1.91-104.