Jóźwik, M. „Rola I Znaczenie Wychowania Moralnego W całokształcie Procesu Wychowawczego Rodziny”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 19, nr 1, marzec 2020, s. 113-35, doi:10.34839/wpt.2011.19.1.113-135.