Zawada, S. „Wartość życia Ludzkiego Wobec współczesnych zagrożeń «kultury śmierci»”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 19, nr 1, marzec 2020, s. 137-48, doi:10.34839/wpt.2011.19.1.137-148.