Wojtczak, A. „Rozwój Nauki I Kultu «Matki Bożej Opatrzności»”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 18, nr 2, marzec 2020, s. 75-97, doi:10.34839/wpt.2010.18.2.75-97.