Szczych, J. „Sanktuaria Kościoła Lwowskiego”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 18, nr 2, marzec 2020, s. 169-95, doi:10.34839/wpt.2010.18.2.169-195.