Lukoszek, M. „Antykoncyliarystyczne Orzeczenia Konstytucji «Pastor Aeternus» I Soboru Watykańskiego”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 18, nr 2, marzec 2020, s. 37-50, doi:10.34839/wpt.2010.18.2.37-50.