Tupikowski, J. „ 590”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 18, nr 2, marzec 2020, s. 277-80, doi:10.34839/wpt.2010.18.2.277-280.