Kuchta, D. „Świadectwo O dziełach Bożych. Analiza Lingwistyczna Perykopy J 9, 1- 41”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 18, nr 1, kwiecień 2020, s. 73-97, doi:10.34839/wpt.2010.18.1.73-97.