Słupek, R. „Eklezjologia Personalistyczna Benedykta XVI”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 18, nr 1, kwiecień 2020, s. 113-22, doi:10.34839/wpt.2010.18.1.113-122.