Kiwka, M. „Doświadczenie Mistyczne Czy Mistyczna świadomość? Mistyka W ujęciu B. McGinna”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 18, nr 1, kwiecień 2020, s. 219-47, doi:10.34839/wpt.2010.18.1.219-247.