Dołganiszewska, E. „Biblia W Teologii Fundamentalnej V Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych W Polsce (Toruń, 24-25 IX 2009 r.)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 18, nr 1, kwiecień 2020, s. 291-5, doi:10.34839/wpt.2010.18.1.291-295.