Pagacz, M. „Życie Konsekrowane W służbie Poszukiwania Sensu według Benedykta XVI”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 29, nr 1, czerwiec 2021, s. 323-44, doi:10.34839/wpt.2021.29.1.323-344.